Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ευνάπιος "Αποσπάσματα ιστορικά"Σχετικά με τον Αρκάδιο και τον Ονώριο, τους διαδόχους του Θεοδοσίου, ο Ευνάπιος αναφέρει ότι ήταν 2 ηγεμόνες μαριονέτες στα χέρια των 2 ισχυρών επιτρόπων, του Στηλίχωνος στην Δύση και του Ρουφίνου στην Ανατολή.
Ως γνωστόν, ο Θεοδόσιος, λίγο πριν πεθάνει το 395 μ.Χ χώρισε -για τελευταία φορά- το ενιαίο ρωμαϊκό κράτος σε Δυτικό και Ανατολικό με σκοπό να τοποθετήσει επικεφαλείς αυτών τους 2 του γιους. Στον ένα του γιο, τον Ονώριο, έδωσε το Δυτικό ενώ στον άλλο του γιο, τον Αρκάδιο, έδωσε το Ανατολικό:

"Στον βασιλικό θρόνο ανέβηκαν οι γιοι του Θεοδόσιου.
Αν, όμω,ς πρέπει να προσθέσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια σε
όσα έγιναν, πράγμα που αποτελεί τον σκοπό της ιστορίας,
αυτοί ήταν βασιλιάδες μόνο κατ' όνομα, αλλά στην πράξη
την εξουσία ασκούσαν ο Ρουφίνος στην Aνατoλή και ο
Στελίχων στη Δύση. Έτσι λοιπόν οι βασιλείς καθορίζονταν
από τους επιτρόπους τους, και οι επίτροποι πολεμούσαν
συνέχεια μεταξύ τους σαν βασιλιάδες, χωρίς φανερά να
σηκώνουν τα χέρια και τα όπλα ο ένας εναντίον του
άλλου, αλλά στα κρυφά συναγωνίζονταν σε απάτη και δόλο."


Ο Ευνάπιος συνέγραψε και για τους Βίους Φιλοσόφων και σοφιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου