Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Η Σύνοδος στην Κλερμόν της Γαλλίας το 1095Η Σύνοδος στην Κλερμόν της Γαλλίας τον Νοέμβριο του 1095 υπήρξε η απαρχή των Σταυροφοριών και ειδικότερα απετέλεσε το προοίμιο της Α' Σταυροφορίας (1096-1099). Σε αυτή την Σύνοδο ο Πάπας Ουρβανός ο Β' κήρυξε τον πόλεμο κατά των Μουσουλμάνων για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από αυτούς. Ο Ουρβανός, για να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σταυροφορικό εγχείρημα μίλησε για το "θέλημα του Θεού" (Deus vult).
Είχαν προηγηθεί οι εκκλήσεις του Βυζαντινού αυτοκράτορος Αλεξίου Α' (1081-1118) προς τον Πάπα για την αποστολή βοήθειας από την Δύση ώστε να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους, οι οποίοι είχαν καταλάβει, σταδιακά, το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας μετά την ατυχή, για τους Βυζαντινούς, Μάχη του Μαντζικέρτ στα τέλη του καλοκαιριού του 1071 εναντίον αυτών. Οι καλές σχέσεις μεταξύ του αυτοκράτρος και του Πάπα αποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις από το Σχίσμα του 1054 δεν ήταν ακόμη ιδιαίτερα σοβαρές. Η δραματική επιδείνωση των δυτικοβυζαντινών σχέσεων θα ξεκινήσει κατά το τέλος του 11ου με αρχές του 12ου για να κορυφωθεί στο τελευταίο τέταρτο του 12ου και στις αρχές του 13ου με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1204 από τους "Σταυροφόρους".
Στο παρακάτω απόσπασμα παρουσιάζονται οι 5 εκδοχές για τον λόγο του Πάπα Ουρβανού του Β' στην Κλερμόν. Η πηγή είναι από το Fordham University:

Urban II (1088-1099): 

Speech at Council of Clermont, 1095, 
Five versions of the Speech

In 1094 or 1095, Alexios I Komnenos, the Byzantine emperor, sent to the pope, Urban II, and asked for aid from the west against the Seljuq Turks, who taken nearly all of Asia Minor from him. At the council of Clermont Urban addressed a great crowd and urged all to go to the aid of the Greeks and to recover Palestine from the rule of the Muslims. The acts of the council have not been preserved, but we have five accounts of the speech of Urban which were written by men who were present and heard him.
Versions by:1. Fulcher of Chartres: Gesta Francorum Jerusalem Expugnantium2. Robert the Monk: Historia Hierosolymitana3. Gesta Francorum [The Deeds of the Franks]4. Balderic of Dol5. Guibert de Nogent: Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos6. Urban II: Letter of Instruction, December 1095
1. Fulcher of Chartres[adapted from Thatcher] Here is the one by the chronicler Fulcher of Chartres. Note how the traditions of the peace and truce of God - aimed at bringing about peace in Christendom - ties in directly with the call for a Crusade. Does this amount to the export of violence?Most beloved brethren: Urged by necessity, I, Urban, by the permission of God chief bishop and prelate over the whole world, have come into these parts as an ambassador with a divine admonition to you, the servants of God. I hoped to find you as faithful and as zealous in the service of God as I had supposed you to be. But if there is in you any deformity or crookedness contrary to God's law, with divine help I will do my best to remove it. For God has put you as stewards over his family to minister to it. Happy indeed will you be if he finds you faithful in your stewardship. You are called shepherds; see that you do not act as hirelings. But be true shepherds, with your crooks always in your hands. Do not go to sleep, but guard on all sides the flock committed to you. For if through your carelessness or negligence a wolf carries away one of your sheep, you will surely lose the reward laid up for you with God. And after you have been bitterly scourged with remorse for your faults-, you will be fiercely overwhelmed in hell, the abode of death. For according to the gospel you are the salt of the earth [Matt. 5:13]. But if you fall short in your duty, how, it may be asked, can it be salted? O how great the need of salting! It is indeed necessary for you to correct with the salt of wisdom this foolish people which is so devoted to the pleasures of this -world, lest the Lord, when He may wish to speak to them, find them putrefied by their sins unsalted and stinking. For if He, shall find worms, that is, sins, In them, because you have been negligent in your duty, He will command them as worthless to be thrown into the abyss of unclean things. And because you cannot restore to Him His great loss, He will surely condemn you and drive you from His loving presence. But the man who applies this salt should be prudent, provident, modest, learned, peaceable, watchful, pious, just, equitable, and pure. For how can the ignorant teach others? How can the licentious make others modest? And how can the impure make others pure? If anyone hates peace, how can he make others peaceable ? Or if anyone has soiled his hands with baseness, how can he cleanse the impurities of another? We read also that if the blind lead the blind, both will fall into the ditch [Matt. 15:14]. But first correct yourselves, in order that, free from blame , you may be able to correct those who are subject to you. If you wish to be the friends of God, gladly do the things which you know will please Him. You must especially let all matters that pertain to the church be controlled by the law of the church. And be careful that simony does not take root among you, lest both those who buy and those who sell [church offices] be beaten with the scourges of the Lord through narrow streets and driven into the place of destruction and confusion. Keep the church and the clergy in all its grades entirely free from the secular power. See that the tithes that belong to God are faithfully paid from all the produce of the land; let them not be sold or withheld. If anyone seizes a bishop let him be treated as an outlaw. If anyone seizes or robs monks, or clergymen, or nuns, or their servants, or pilgrims, or merchants, let him be anathema [that is, cursed]. Let robbers and incendiaries and all their accomplices be expelled from the church and anthematized. If a man who does not give a part of his goods as alms is punished with the damnation of hell, how should he be punished who robs another of his goods? For thus it happened to the rich man in the gospel [Luke 16:19]; he was not punished because he had stolen the goods of another, but because he had not used well the things which were his."You have seen for a long time the great disorder in the world caused by these crimes. It is so bad in some of your provinces, I am told, and you are so weak in the administration of justice, that one can hardly go along the road by day or night without being attacked by robbers; and whether at home or abroad one is in danger of being despoiled either by force or fraud. Therefore it is necessary to reenact the truce, as it is commonly called, which was proclaimed a long time ago by our holy fathers. I exhort and demand that you, each, try hard to have the truce kept in your diocese. And if anyone shall be led by his cupidity or arrogance to break this truce, by the authority of God and with the sanction of this council he shall be anathematized."After these and various other matters had been attended to, all who were present, clergy and people, gave thanks to God and agreed to the pope's proposition. They all faithfully promised to keep the decrees. Then the pope said that in another part of the world Christianity was suffering from a state of affairs that was worse than the one just mentioned. He continued:"Although, O sons of God, you have promised more firmly than ever to keep the peace among yourselves and to preserve the rights of the church, there remains still an important work for you to do. Freshly quickened by the divine correction, you must apply the strength of your righteousness to another matter which concerns you as well as God. For your brethren who live in the east are in urgent need of your help, and you must hasten to give them the aid which has often been promised them. For, as the most of you have heard, the Turks and Arabs have attacked them and have conquered the territory of Romania [the Greek empire] as far west as the shore of the Mediterranean and the Hellespont, which is called the Arm of St. George. They have occupied more and more of the lands of those Christians, and have overcome them in seven battles. They have killed and captured many, and have destroyed the churches and devastated the empire. If you permit them to continue thus for awhile with impurity, the faithful of God will be much more widely attacked by them. On this account I, or rather the Lord, beseech you as Christ's heralds to publish this everywhere and to persuade all people of whatever rank, foot-soldiers and knights, poor and rich, to carry aid promptly to those Christians and to destroy that vile race from the lands of our friends. I say this to those who are present, it meant also for those who are absent. Moreover, Christ commands it."All who die by the way, whether by land or by sea, or in battle against the pagans, shall have immediate remission of sins. This I grant them through the power of God with which I am invested. O what a disgrace if such a despised and base race, which worships demons, should conquer a people which has the faith of omnipotent God and is made glorious with the name of Christ! With what reproaches will the Lord overwhelm us if you do not aid those who, with us, profess the Christian religion! Let those who have been accustomed unjustly to wage private warfare against the faithful now go against the infidels and end with victory this war which should have been begun long ago. Let those who for a long time, have been robbers, now become knights. Let those who have been fighting against their brothers and relatives now fight in a proper way against the barbarians. Let those who have been serving as mercenaries for small pay now obtain the eternal reward. Let those who have been wearing themselves out in both body and soul now work for a double honor. Behold! on this side will be the sorrowful and poor, on that, the rich; on this side, the enemies of the Lord, on that, his friends. Let those who go not put off the journey, but rent their lands and collect money for their expenses; and as soon as winter is over and spring comes, let hem eagerly set out on the way with God as their guide."Source:Bongars, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382 f., trans in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal, eds., A Source Book for Medieval History, (New York: Scribners, 1905), 513-17 
2. Robert the MonkRobert perhaps 25 years after the speech, but he may have been present at the counicl. He used the Gesta version (see below, number 3). Oh, race of Franks, race from across the mountains, race chosen and beloved by Godas shines forth in very many of your works set apart from all nations by the situation of your country, as well as by your catholic faith and the honor of the holy church! To you our discourse is addressed and for you our exhortation is intended. We wish you to know what a grievous cause has led us to Your country, what peril threatening you and all the faithful has brought us.From the confines of Jerusalem and the city of Constantinople a horrible tale has gone forth and very frequently has been brought to our ears, namely, that a race from the kingdom of the Persians, an accursed race, a race utterly alienated from God, a generation forsooth which has not directed its heart and has not entrusted its spirit to God, has invaded the lands of those Christians and has depopulated them by the sword, pillage and fire; it has led away a part of the captives into its own country, and a part it has destroyed by cruel tortures; it has either entirely destroyed the churches of God or appropriated them for the rites of its own religion. They destroy the altars, after having defiled them with their uncleanness. They circumcise the Christians, and the blood of the circumcision they either spread upon the altars or pour into the vases of the baptismal font. When they wish to torture people by a base death, they perforate their navels, and dragging forth the extremity of the intestines, bind it to a stake; then with flogging they lead the victim around until the viscera having gushed forth the victim falls prostrate upon the ground. Others they bind to a post and pierce with arrows. Others they compel to extend their necks and then, attacking them with naked swords, attempt to cut through the neck with a single blow. What shall I say of the abominable rape of the women? To speak of it is worse than to be silent. The kingdom of the Greeks is now dismembered by them and deprived of territory so vast in extent that it can not be traversed in a march of two months. On whom therefore is the labor of avenging these wrongs and of recovering this territory incumbent, if not upon you? You, upon whom above other nations God has conferred remarkable glory in arms, great courage, bodily activity, and strength to humble the hairy scalp of those who resist you.Let the deeds of your ancestors move you and incite your minds to manly achievements; the glory and greatness of king Charles the Great, and of his son Louis, and of your other kings, who have destroyed the kingdoms of the pagans, and have extended in these lands the territory of the holy church. Let the holy sepulchre of the Lord our Saviour, which is possessed by unclean nations, especially incite you, and the holy places which are now treated with ignominy and irreverently polluted with their filthiness. Oh, most valiant soldiers and descendants of invincible ancestors, be not degenerate, but recall the valor of your progenitors.But if you are hindered by love of children, parents and wives, remember what the Lord says in the Gospel, "He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me." "Every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake shall receive an hundredfold and shall inherit everlasting life." Let none of your possessions detain you, no solicitude for your family affairs, since this land which you inhabit, shut in on all sides by the seas and surrounded by the mountain peaks, is too narrow for your large population; nor does it abound in wealth; and it furnishes scarcely food enough for its cultivators. Hence it is that you murder one another, that you wage war, and that frequently you perish by mutual wounds. Let therefore hatred depart from among you, let your quarrels end, let wars cease, and let all dissensions and controversies slumber. Enter upon the road to the Holy Sepulchre; wrest that land from the wicked race, and subject it to yourselves. That land which as the Scripture says "floweth with milk and honey," was given by God into the possession of the children of Israel Jerusalem is the navel of the world; the land is fruitful above others, like another paradise of delights. This the Redeemer of the human race has made illustrious by His advent, has beautified by residence, has consecrated by suffering, has redeemed by death, has glorified by burial. This royal city, therefore, situated at the centre of the world, is now held captive by His enemies, and is in subjection to those who do not know God, to the worship of the heathens. She seeks therefore and desires to be liberated, and does not cease to implore you to come to her aid. From you especially she asks succor, because, as we have already said, God has conferred upon you above all nations great glory in arms. Accordingly undertake this journey for the remission of your sins, with the assurance of the imperishable glory of the kingdom of heaven.When Pope Urban had said these and very many similar things in his urbane discourse, he so influenced to one purpose the desires of all who were present, that they cried out, "It is the will of God! It is the will of God!" When the venerable Roman pontiff heard that, with eyes uplifted to heaven he gave thanks to God and, with his hand commanding silence, said:Most beloved brethren, today is manifest in you what the Lord says in the Gospel, "Where two or three are gathered together in my name there am I in the midst of them." Unless the Lord God had been present in your spirits, all of you would not have uttered the same cry. For, although the cry issued from numerous mouths, yet the origin of the cry was one. Therefore I say to you that God, who implanted this in your breasts, has drawn it forth from you. Let this then be your war-cry in combats, because this word is given to you by God. When an armed attack is made upon the enemy, let this one cry be raised by all the soldiers of God: It is the will of God! It is the will of God!And we do not command or advise that the old or feeble, or those unfit for bearing arms, undertake this journey; nor ought women to set out at all, without their husbands or brothers or legal guardians. For such are more of a hindrance than aid, more of a burden than advantage. Let the rich aid the needy; and according to their wealth, let them take with them experienced soldiers. The priests and clerks of any order are not to go without the consent of their bishop; for this journey would profit them nothing if they went without permission of these. Also, it is not fitting that laymen should enter upon the pilgrimage without the blessing of their priests.Whoever, therefore, shall determine upon this holy pilgrimage and shall make his vow to God to that effect and shall offer himself to Him as a, living sacrifice, holy, acceptable unto God, shall wear the sign of the cross of the Lord on his forehead or on his breast. When,' truly',' having fulfilled his vow be wishes to return, let him place the cross on his back between his shoulders. Such, indeed, by the twofold action will fulfill the precept of the Lord, as He commands in the Gospel, "He that taketh not his cross and followeth after me, is not worthy of me."Source:Dana C. Munro, "Urban and the Crusaders", Translations and Reprints from the Original Sources of European History, Vol 1:2, (Philadelphia: University of Pennsylvania, 1895), 5-8 
3. The Gesta VersionCirca 1100-1101, an anonymous writer connected with Bohemund of Antioch wrote the Gesta francorum et aliorum Hierosolymytanorum; (The Deeds of the Franks) This text was used by the later writers as a source.When now that time was at hand which the Lord Jesus daily points out to His faithful, especially in the Gospel, saying, "If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me," a mighty agitation was carried on throughout all the region of Gaul. (Its tenor was) that if anyone desired to follow the Lord zealously, with a pure heart and mind, and wished faithfully to bear the cross after Him, he would no longer hesitate to take up the way to the Holy Sepulchre.And so Urban, Pope of the Roman see, with his archbishops, bishops, abbots, and priests, set out as quickly as possible beyond the mountains and began to deliver sermons and to preach eloquently, saying: "Whoever wishes to save his soul should not hesitate humbly to take up the way of the Lord, and if he lacks sufficient money, divine mercy will give him enough." Then the apostolic lord continued, "Brethren, we ought to endure much suffering for the name of Christ - misery, poverty, nakedness, persecution, want, illness, hunger, thirst, and other (ills) of this kind, just as the Lord saith to His disciples: 'Ye must suffer much in My name,' and 'Be not ashamed to confess Me before the faces of men; verily I will give you mouth and wisdom,' and finally, 'Great is your reward in Heaven."' And when this speech had already begun to be noised abroad, little by little, through all the regions and countries of Gaul, the Franks, upon hearing such reports, forthwith caused crosses to be sewed on their right shoulders, saying that they followed with one accord the footsteps of Christ, by which they had been redeemed from the hand of hell.Source: August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 28-30. See also Rosalind M. Hill, ed. and trans., Gesta francorum et aliorum Hierosolymitanorum: The Deeds of the Franks (London: 1962), [Latin text with English translation.]
3. Version of Balderic of DolBalderic was archbishop of Dol. He wrote in the early twelth century and his main source was the Gesta. . . "We have beard, most beloved brethren, and you have heard what we cannot recount without deep sorrow how, with great hurt and dire sufferings our Christian brothers, members in Christ, are scourged, oppressed, and injured in Jerusalem, in Antioch, and the other cities of the East. Your own blood brothers, your companions, your associates (for you are sons of the same Christ and the same Church) are either subjected in their inherited homes to other masters, or are driven from them, or they come as beggars among us; or, which is far worse, they are flogged and exiled as slaves for sale in their own land. Christian blood, redeemed by the blood of Christ, has been shed, and Christian flesh, akin to the flesh of Christ, has been subjected to unspeakable degradation and servitude. Everywhere in those cities there is sorrow, everywhere misery, everywhere groaning (I say it with a sigh). The churches in which divine mysteries were celebrated in olden times are now, to our sorrow, used as stables for the animals of these people! Holy men do not possess those cities; nay, base and bastard Turks hold sway over our brothers. The blessed Peter first presided as Bishop at Antioch; behold, in his own church the Gentiles have established their superstitions, and the Christian religion, which they ought rather to cherish, they have basely shut out from the ball dedicated to God! The estates given for the support of the saints and the patrimony of nobles set aside for the sustenance of the poor are subject to pagan tyranny, while cruel masters abuse for their own purposes the returns from these lands. The priesthood of God has been ground down into the dust. The sanctuary of God (unspeakable shamel) is everywhere profaned. Whatever Christians still remain in hiding there are sought out with unheard of tortures."Of holy Jerusalem, brethren, we dare not speak, for we are exceedingly afraid and ashamed to speak of it. This very city, in which, as you all know, Christ Himself suffered for us, because our sins demanded it, has been reduced to the pollution of paganism and, I say it to our disgrace, withdrawn from the service of God. Such is the heap of reproach upon us who have so much deserved it! Who now serves the church of the Blessed Mary in the valley of Josaphat, in which church she herself was buried in body? But why do we pass over the Temple of Solomon, nay of the Lord, in which the barbarous nations placed their idols contrary to law, human and divine? Of the Lord's Sepulchre we have refrained from speaking, since some of you with your own eyes have seen to what abominations it has been given over. The Turks violently took from it the offerings which you brought there for alms in such vast amounts, and, in addition, they scoffed much and often 'at Your religion. And yet in that place (I say only what you already know) rested the Lord; there He died for us; there He was buried. How precious would be the longed for, incomparable place of the Lord's burial, even if God failed there to perform the yearly miracle! For in the days of His Passion all the lights in the Sepulchre and round about in the church, which have been extinguished, are relighted by divine command. Whose heart is so stony, brethren, that it is not touched by so great a miracle? Believe me, that man is bestial and senseless whose heart such divinely manifest grace does not move to faith! And yet the Gentiles see this in common with the Christians and are not turned from their ways! They are, indeed, afraid, but they are not converted to the faith; nor is it to be wondered at, for a blindness of mind rules over them. With what afflictions they wronged you who have returned and are now present, you yourselves know too well you who there sacrificed your substance and your blood for God."This, beloved brethren, we shall say, that we may have you as witness of our words. More suffering of our brethren and devastation of churches remains than we can speak of one by one, for we are oppressed by tears and groans, sighs and sobs. We weep and wail, brethren, alas, like the Psalmist, in our inmost heart! We are wretched and unhappy, and in us is that prophecy fulfilled: 'God, the nations are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem in heaps; the dead bodies of thy servants have been given to be food for the birds of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth. Their blood have they shed like water round about Jerusalem, and there was none to bury them.' Woe unto us, brethren! We who have already become a reproach to our neighbors, a scoffing, and derision to them round about us, let us at least with tears condone and have compassion upon our brothers! We who are become the scorn of all peoples, and worse than all, let us bewail the most monstrous devastation of the Holy Land! This land we have deservedly called holy in which there is not even a footstep that the body or spirit of the Saviour did not render glorious and blessed which embraced the holy presence of the mother of God, and the meetings of the apostles, and drank up the blood of the martyrs shed there. How blessed are the stones which crowned you Stephen, the first martyr! How happy, O, John the Baptist, the waters of the Jordan which served you in baptizing the Saviour! The children of Israel, who were led out of Egypt, and who prefigured you in the crossing of the Red Sea, have taken that land, by their arms, with Jesus as leader; they have driven out the Jebusites and other inhabitants and have themselves inhabited earthly Jerusalem, the image of celestial Jerusalem."What are we saying? Listen and learn! You, girt about with the badge of knighthood, are arrogant with great pride; you rage against your brothers and cut each other in pieces. This is not the (true) soldiery of Christ which rends asunder the sheepfold of the Redeemer. The Holy Church has reserved a soldiery for herself to help her people, but you debase her wickedly to her hurt. Let us confess the truth, whose heralds we ought to be; truly, you are not holding to the way which leads to life. You, the oppressers of children, plunderers of widows; you, guilty of homicide, of sacrilege, robbers of another's rights; you who await the pay of thieves for the shedding of Christian blood -- as vultures smell fetid corpses, so do you sense battles from afar and rush to them eagerly. Verily, this is the worst way, for it is utterly removed from God! if, forsooth, you wish to be mindful of your souls, either lay down the girdle of such knighthood, or advance boldly, as knights of Christ, and rush as quickly as you can to the defence of the Eastern Church. For she it is from whom the joys of your whole salvation have come forth, who poured into your mouths the milk of divine wisdom, who set before you the holy teachings of the Gospels. We say this, brethren, that you may restrain your murderous hands from the destruction of your brothers, and in behalf of your relatives in the faith oppose yourselves to the Gentiles. Under Jesus Christ, our Leader, may you struggle for your Jerusalem, in Christian battleline, most invincible line, even more successfully than did the sons of Jacob of old - struggle, that you may assail and drive out the Turks, more execrable than the Jebusites, who are in this land, and may you deem it a beautiful thing to die for Christ in that city in which He died for us. But if it befall you to die this side of it, be sure that to have died on the way is of equal value, if Christ shall find you in His army. God pays with the same shilling, whether at the first or eleventh hour. You should shudder, brethren, you should shudder at raising a violent hand against Christians; it is less wicked to brandish your sword against Saracens. It is the only warfare that is righteous, for it is charity to risk your life for your brothers. That you may not be troubled about the concerns of tomorrow, know that those who fear God want nothing, nor those who cherish Him in truth. The possessions of the enemy, too, will be yours, since you will make spoil of their treasures and return victorious to your own; or empurpled with your own blood, you will have gained everlasting glory. For such a Commander you ought to fight, for One who lacks neither might nor wealth with which to reward you.Short is the way, little the labor, which, nevertheless, will repay you with the crown that fadeth not away. Accordingly, we speak with the authority of the prophet: 'Gird thy sword upon thy thigh O mighty one.' Gird yourselves, everyone of you, I say, and be valiant sons; for it is better for you to die in battle than to behold, the sorrows of your race and of your holy places. Let neither property nor the alluring charms of your wives entice you frol going; nor let the trials that are to be borne so deter you that you remain here."And turning to the bishops, he said, "You, brothers and fellow bishops; you, fellow priests and sharers with us in Christ, make this same announcement through the churches committed to you, and with your whole soul vigorously preach the journey to Jerusalem. When they have confessed the disgrace of their sins, do you, secure in Christ, grant them speedy pardon. Moreover, you who are to go shall have us praying for you; we shall have you fighting for God's people. It is our duty to pray, yours to fight against the Amalekites. With Moses, we shall extend unwearied hands in prayer to Heaven, while you go forth and brandish the sword, like dauntless warriors, against Amalek."As those present were thus clearly informed by these and other words of this kind from the apostolic lord, the eyes of some were bathed in tears; some trembled, and yet others discussed the matter. However, in the presence of all at that same council, and as we looked on, the Bishop of Puy, a man of great renown and of highest ability, went to the Pope with joyful countenance and on bended knee sought and entreated blessing and permission to go., Over and above this, he won from the Pope the command that all should obey him, and that he should hold sway over all the army in behalf of the Pope, since all knew him to be a prelate of unusual energy and industry.Source:August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 33-36
4. Version of Guibert de Nogent Guibert, Abbot of Nogent, attended the Council of Clermont. His Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos used both his own knowledge and other sources such as the Gesta. "If among the churches scattered about over the whole world some, because of persons or location, deserve reverence above others (for persons, I say, since greater privileges are accorded to apostolic sees; for places, indeed, since the same dignity which is accorded to persons is also shown to regal cities, such as Constantinople), we owe most to that church from which we received the grace of redemption and the source of all Christianity. If what the Lord saysnamely, 'Salvation is from the Jews,' accords with the truth, and it is true that the Lord has left us Sabaoth as seed, that we may not become like Sodom and Gomorrah, and our seed is Christ, in whom is the salvation and benediction of all peoples, then, indeed, the very land and city in which He dwelt and suffered is, by witnesses of the Scriptures, holy. If this land is spoken of in the sacred writings of the prophets as the inheritance and the holy temple of God before ever the Lord walked about in it, or was revealed, what sanctity, what reverence has it not acquired since God in His majesty was there clothed in the flesh, nourished, grew up, and in bodily form there walked about, or was carried about; and, to compress in fitting brevity all that might be told in a long series of words, since there the blood of the Son of God, more holy than heaven and earth, was poured forth, and His body, its quivering members dead, rested in the tomb. What veneration do we think it deserves? If, when the Lord had but just been crucified and the city was still held by the Jews, it was called holy by the evangelist when he says, 'Many bodies of the saints that had fallen asleep were raised; and coming forth out of the tombs after His resurrection, they entered into the holy city and appeared unto many,' and by the prophet Isaiah when be says, 'It shall be His glorious sepulchre,' then, surely, with this sanctity placed upon it by God the Sanctifier Himself, no evil that may befall it can destroy it, and in the same way glory is indivisibly fixed to His Sepulchre. Most beloved brethren, if you reverence the source of that holiness and I . you cherish these shrines which are the marks of His footprints on earth, if you seek (the way), God leading you, God fighting in your behalf, you should strive with your utmost efforts to cleanse the Holy City and the glory of the Sepulchre, now polluted by the concourse of the Gentiles, as much as is in their power."If in olden times the Maccabees attained to the highest praise of piety because they fought for the ceremonies and the Temple, it is also justly granted you, Christian soldiers, to defend their liberty of your country by armed endeavor. If you, likewise, consider that the abode of the holy apostles and any other saints should be striven for with such effort, why do you refuse to rescue the Cross, the Blood, the Tomb? Why do you refuse to visit them, to spend the price of your lives in rescuing them? You have thus far waged unjust wars, at one time and another; you have brandished mad weapons to your mutual destruction, for no other reason than covetousness and pride, as a result of which you have deserved eternal death and sure damnation. We now hold out to you wars which contain the glorious reward of martyrdom, which will retain that title of praise now and forever."Let us suppose, for the moment, that Christ was not dead and buried, and had never lived any length of time in Jerusalem. Surely, if all this were lacking, this fact alone ought still to arouse you to go to the aid of the land and city -- the fact that 'Out of Zion shall go forth the law and the word of Jehovah from Jerusalem!' If all that there is of Christian preaching has flowed from the fountain of Jerusalem, its streams, whithersoever spread out over the whole world, encircle the hearts of the Catholic multitude, that they may consider wisely what they owe such a well-watered fountain. If rivers return to the place whence they have issued only to flow forth again, according to the saying of Solomon, it ought to seem glorious to you to be able to apply a new cleansing to this place, whence it is certain that you received the cleansing of baptism and the witness of your faith."And you ought, furthermore, to consider with the utmost deliberation, if by your labors, God working through you, it should occur that the Mother of churches should flourish anew to the worship of Christianity, whether, perchance, He may not wish other regions of the East to be restored to the faith against the approaching time of the Antichrist. For it is clear that Antichrist is to do battle not with the Jews, not with the Gentiles; but, according to the etymology of his name, He will attack Christians. And if Antichrist finds there no Christians (just as at present when scarcely any dwell there), no one will be there to oppose him, or whom he may rightly overcome. According to Daniel and Jerome, the interpreter of Daniel, he is to fix his tents on the Mount of Olives; and it is certain, for the apostle teaches it, that he will sit at Jerusalem in the Temple of the Lord, as though he were God. And according to the same prophet, he will first kill three kings of Egypt, Africa, and Ethiopia, without doubt for their Christian faith: This, indeed, could not at all be done unless Christianity was established where now is paganism. If, therefore, you are zealous in the practice of holy battles, in order that, just as you have received the seed of knowledge of God from Jerusalem, you may in the same way restore the borrowed grace, so that through you the Catholic name may be advanced to oppose the perfidy of the Antichrist and the Antichristians then, who can not conjecture that God, who has exceeded the hope of all, will consume, in the abundance of your courage and through you as the spark, such a thicket of paganism as to include within His law Egypt, Africa, and Ethiopia, which have withdrawn from the communion of our belief? And the man of sin, the son of perdition, will find some to oppose him. Behold, the Gospel cries out, 'Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled.' 'Times of the Gentiles' can be understood in two ways: Either that they have ruled over the Christians at their pleasure, and have gladly frequented the sloughs of all baseness for the satisfaction of their lusts, and in all this have had no obstacle (for they who have everything according to their wish are said to have their time; there is that saying: 'My time is not yet come, but your time is always ready,' whence the lustful are wont to say 'you are having your time'). Or, again, 'the times of the Gentiles' are the fulness of time for those Gentiles who shall have entered secretly before Israel shall be saved. These times, most beloved brothers, will now, forsooth, be fulfilled, provided the might of the pagans be repulsed through You, with the cooperation of God. With the end of the world already near, even though the Gentiles fail to be converted t the Lord (since according to the apostle there must be a withdrawal from the faith), it is first necessary, according to their prophecy, that the Christian sway be renewed in those regions either through you, or others, whom it shall please God to send before the coming of Antichrist, so that the head of all evil, who is to occupy there the throne of the kingdom, shall find some support of the faith to fight against him."Consider, therefore, that the Almighty has provided you, perhaps, for this purpose, that through you He may restore Jerusalem from such debasement. Ponder, I beg you, how full of joy and delight our hearts will be when we shall see the Holy City restored with your little help, and the prophet's, nay divine, words fulfilled in our times. Let your memory be moved by what the Lord Himself says to the Church: 'I will bring thy seed from the East and gather thee from the West.' God has already brought our, seed from the East, since in a double way that region of the East has given the first beginnings of the Church to us. But from the West He will also gather it, provided He repairs the wrongs of 1 Jerusalem through those who have begun the witness of the final faith, that is the people of the West. With God's assistance, we think this can be done through you."If neither the words of the Scriptures arouse you, nor our admonitions penetrate your minds, at least let the great suffering of those who desired to go to the holy places stir you up. Think of those who made the pilgrimage across the sea! Even if they were more wealthy, consider what taxes, what violence they underwent, since they were forced to make payments and tributes almost every mile, to purchase release at every gate of the city, at the entrance of the churches and temples, at every side journey from place to place: also, if any accusation whatsoever were made against them, they were compelled to purchase their release; but if they refused to pay money, the prefects of the Gentiles, according to their custom, urged them fiercely with blows. What shall we say of those who took up the journey without anything more than trust in their barren poverty, since they seemed to have nothing except their bodies to lose? They not only demanded money of them, which is not an unendurable punishment, but also examined the callouses of their heels, cutting them open and folding the skin back, lest, perchance, they had sewed something there. Their unspeakable cruelty was carried on even to the point of giving them scammony to drink until they vomited, or even burst their bowels, because they thought the wretches had swallowed gold or silver; or, horrible to say, they cut their bowels open with a sword and, spreading out the folds of the intestines, with frightful mutilation disclosed whatever nature held there in secret. Remember, I pray, the thousands who have perished vile deaths, and strive for the holy places from which the beginnings of your faith have come. Before you engage in His battles, believe without question that Christ will be your standard-bearer and inseparable forerunner."The most excellent man concluded his oration and by the power of the blessed Peter. absolved all who vowed to go and confirmed those acts with apostolic blessing. He instituted a sign well suited t so honorable a profession by making the figure of the Cross, the stigma of the Lord's Passion, the emblem of the soldiery, or rather, of what was to be the soldiery of God. This, made of any kind of cloth, he ordered to be sewed upon the shirts, cloaks, and byrra of those who were about to go. He commanded that if anyone, after receiving this emblem, or after taking openly this vow, should shrink from his good intent through base change of heart, or any affection for his parents, he should be regarded an outlaw forever, unless he repented and again undertook whatever of his pledge he had omitted. Furthermore, the Pope condemned with a fearful anathema all those who dared to molest the wives, children, and possessions of these who were going on this journey for God. . . .Source:August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 36-40
5. Urban II: Letter of Instruction to the Crusaders, December 1095Urban, bishop, servant of the servants of God, to all the faithful, both princes and subjects, waiting in Flanders; greeting, apostolic grace, and blessing.Your brotherhood, we believe, has long since learned from many accounts that a barbaric fury has deplorably afflicted an laid waste the churches of God in the regions of the Orient. More than this, blasphemous to say, it has even grasped in intolerabe servitude its churches and the Holy City of Christ, glorified b His passion and resurrection. Grieving with pious concern at this calamity, we visited the regions of Gaul and devoted ourselves largely to urging the princes of the land and their subjects to free the churches of the East. We solemnly enjoined upon them at the council of Auvergne (the accomplishment of) such an undertaking, as a preparation for the remission of all their sins. And we have constituted our most beloved son, Adhemar, Bishop of Puy, leader of this expedition and undertaking in our stead, so that those who, perchance, may wish to undertake this journey should comply With his commands, as if they were our own, and submit fully to his loosings or bindings, as far as shall seem to belong to such an office. If, moreover, there are any of your people whom God has inspired to this vow, let them know that he (Adhemar) will set out with the aid of God on the day of the Assumption of the Blessed Mary, and that they can then attach themselves to his following.
Source:August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 42-43
Sources for entire file:
1. Fulcher of Chartres: Gesta Francorum Jerusalem Expugnantium Bongars, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382 f., trans in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal, eds., A Source Book for Medieval History, (New York: Scribners, 1905), 513-172. Robert the Monk: Historia Hierosolymitana. in [RHC, Occ III.]Dana C. Munro, "Urban and the Crusaders", Translations and Reprints from the Original Sources of European History, Vol 1:2, (Philadelphia: University of Pennsylvania, 1895), 5-83. Gesta Francorum [The Deeds of the Franks]August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 28-304. Balderic of DolAugust. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 23-365. Guibert de Nogent: Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos [RHC.Occ. IV]August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 36-406. Urban II: Letter of Instruction, December 1095August. C. Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants, (Princeton: 1921), 42-43

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου