Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Διπλωματική
Η Διπλωματική είναι η βοηθητική επιστήμη της Ιστορίας, που ασχολείται με τα διπλώματα. Ένα έγγραφο διπλωμένο αποτελεί ένα δίπλωμα.
Την Διπλωματική την ενδιαφέρει η Μορφολογία του εγγράφου και όχι η Ουσία του. Η ουσία της, δηλαδή, είναι ο Τύπος. Επομένως, εξετάζει εάν ένα έγγραφο είναι πραγματικό, γνήσιο ή χαλκευμένο.
Υπάρχουν κάποια εξωτερικά γνωρίσματα τα οποία βοηθούν τον ειδικό να εξετάσει περί της γνησιότητος ή όχι ενός εγγράφου:

1. Το υλικό, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο το έγγραφο
2. Το είδος της Γραφής
3. Οι Διαστάσεις
4. Ο τρόπος που είναι διπλωμένο
5. Η σημείωση του αποδέκτου
6. Οι σημειώσεις του Νότου (Αρχειοφύλακα)
7. Το είδος του Μελανιού
8. Η Σφραγίδα

Οι Σφραγίδες, τώρα, μπορεί να είναι:

Ι. Κέρινες (Ισπανικό κερί ή Βουλοκέρι)
ΙΙ. Μεταλλικές (Μολυβδόβουλο, Αργυρόβουλο, Χρυσόβουλο). Ανάλογα με την σπουδαιότητα του εγγράφου μπαίνει και η αντίστοιχη Σφραγίδα.
ΙΙΙ. Σφραγιδόλιθοι (π.χ ημιπολύτιμες πέτρες που λέγονται Σκληροί Λίθοι)
ΙV. Έντυπες Σφραγίδες (Ξεκινούν τον 17ο αιώνα και γενικεύεται η χρήση τους τον 19ο)
V. Έκτυπες Σφραγίδες (π.χ σε κρατικά έγγραφα)

Τα διάφορα Έγγραφα περιέχουν Τεκμήρια. Το Τεκμήριο είναι ένα Ντοκουμέντο. Πρόκειται για γραπτή μαρτυρία πράξεων νομικής φύσεως, η οποία απορρέει ή εκφράζει την θέληση ενός προσώπου ή την συμφωνία θελήσεων περισσοτέρων προσώπων.

 Εσωτερικά γνωρίσματα των εγγράφων:

I. Protocollon --> Προοίμιο
II. Contextus (κείμενο) --> Υπόθεση του Εγγράφου
III. Εσχατόκολον --> Τεκμηριωτικά στοιχεία του Εγγράφου


Ι. Protocollon - Πλήρες Πρωτόκολλον

1. Επίκληση - Invocatio (συνήθως στα θεία)
2. Τίτλωση - Intitulatio (Τίτλος και ιδιότητα του συντάξατος)
3. Επιγραφή - Incriptio (Σε ποιον απευθύνεται)
4. Χαιρετισμός - Salutatio 
5. Formula Perpetuitatis (Τύπος διαιώνισης)


ΙΙ. Contextus - Κείμενο

1. Προοίμιο - Arenga
2. Διακήρυξη - Promulgatio
3. Έκθεση - Narratio
4. Απόφαση - Dispositio
5. Κύρωση - Sanctio
6. Επικύρωση - Corroboratio


ΙΙΙ. Εσχατόκολλον

1. Υπογραφές (συμβαλλομένων και μαρτύρων)
2.Τοπικός & Χρονικός προσδιορισμός - Datatio
3. Ευχετήρια διατύπωση - Apprecatio


Υπάρχουν δύο τρόποι για την δημοσίευση ενός εγγράφου:

α. Τυπική δημοσίευση
β. Έκδοση με διορθώσεις και επεμβάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου