Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Η ανακήρυξη της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου στις 17/02/1914Στις 17 Δεκεμβρίου 1913, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, η Ελλάς υποχρεούτο να εκκενώσει τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου που είχε καταλάβει το Δεκέμβριο του 1912, προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στο υπό ίδρυση Αλβανικό κράτος. Η εκκένωση έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου του 1914. Οι ελληνικότατες περιοχές που παραχωρούντο στους μηδέποτε πολεμήσαντες εναντίον των Τούρκων Αλβανούς ήταν: Οι Άγιοι Σαράντα, η Πρεμετή, το Αργυρόκαστρο και η Κορυτσά. Επιπλέον οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις επεδίκασαν στην Αλβανία τη νησίδα Σάσωνα, η οποία ανήκε από το 1864 στην Ελλάδα ως περιοχή των Ιονίων νήσων. Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούντο κατά τον καλλίτερο τρόπο τα Ιταλικά και αυστριακά συμφέροντα.

Όμως οι περήφανοι Βορειοηπειρώτες ηρνήθησαν να αποδεχτούν αυτή την απόφαση. Έτσι στις 17 Φεβρουαρίου του 1914 η Βόρειος Ήπειρος ανακηρύχθηκε αυτόνομη με προσωρινό πρόεδρο τον Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο. Ο αλβανικός στρατός που εστάλει για να καταπνίξει το Βορειοηπειρωτικό κίνημα συνετρίβει και υποχώρησε ατάκτως. Ήταν φανερό ότι η αντεπίθεσις των Βορειοηπειρωτών θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του νεοσυστάτου αλβανικού κράτους. 

Για αυτό το λόγο η συσταθείσα για τον καθορισμό των συνόρων του διεθνής επιτροπή ζήτησε εσπευσμένα τη σύναξιν ανακωχής. Ακολούθησε η συμφωνία της Κερκύρας στις 04 Μαϊου 1914, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις ανεγνώρισαν τα θρησκευτικά και γλωσσικά προνόμια των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών και έθεσαν τις βάσεις επιτοπίου διοικητικής οργανώσεως των επαρχιών Αργυροκάστρου και Κορυτσάς. 

Αλλά η κατάστασις ουδόλως είχε διευθετηθεί. Η Βόρειος Ήπειρος θα παρέμενε άλλη μία σκλάβα πατρίδα. Θα επακολουθήσει εκ νέου η είσοδος του ενδόξου ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 1914 με την απόφαση του Βενιζέλου, αλλά μεσούντος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και λόγω του Εθνικού διχασμού του 1915-1917 θα αποσυρθεί για ακόμα μία φορά. Τέλος, στην εποποιϊα του 1940 θα απελευθερωθεί για τρίτη φορά. Και πάλι όμως η διπλωματία θα μας στερήσει αυτά που κερδίσαμε στα πεδία των μαχών.

ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου