Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος (1042-1055). Διεδέχθη τον Μιχαήλ Ε' Καλαφάτη (ανηψιό του Μιχαήλ Δ' Παφλαγόνα), ο οποίος είχε οικτρό θάνατο προσπαθώντας να παραγκωνίσει την λαοπρόβλητη Ζωή. Ο Κωνσταντίνος ενυμφεύθη την Ζωή αλλά μετά από λίγο έφερε και την ερωμένη του στην αυλή. Πρόκειται για έναν ανίκανο αυτοκράτορα ο οποίος:

• σπατάλησε τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο Βασίλειος ο Β'
• προώθησε τους μισθοφόρους στον στρατό
• άφησε τα της πολιτείας στα χέρια της παράταξης των Πολιτικών/Γραφειοκρατών 
• νόθευσε το νόμισμα

Επί των ημερών του η αυτοκρατορία προσήρτησε το αρμενικό κράτος του Ανίου 1045), εξαφανίζοντας έτσι το πλεονέκτημα που της έδινε το αρμενικό κράτος ως κράτος-μαξιλάρι έναντι των εξ Ανατολών εισβολών. Αυτό φάνηκε πολύ σύντομα με την εμφάνιση των Σελτζούκων στις παρυφές των ανατολικών συνόρων του Βυζαντίου. 

Εναντίον του εξεδηλώθησαν δύο στάσεις. Η πρώτη από τον Γεώργιο Μανιάκη το 1042 όταν ο Μονομάχος τον απήλλαξε από την αρχιστρατηγία των βυζαντινών στρατευμἀτων στην Σικελία. Τότε ο Μανιάκης εστράφη κατά του αυτοκρἀτορα και ξεκίνησε εκστρατεία για να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και να ανακηρυχθεί ο ίδιος αυτοκράτωρ. Δυστυχώς για εκείνον πληγώθηκε θανάσιμα το 1043 και έτσι έληξε άδοξα το επιχείρημά του. 

Η δεύτερη στάση εξεδηλώθη το 1047 από τον Λέοντα Τορνίκιο στην Αδριανούπολη. Είχε την υποστήριξη των στρατευμάτων στην Θράκη και προσπάθησε να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη. Τελικά πιάστηκε αιχμάλωτος και ο Μονομάχος, ο οποίος στάθηκε πολύ τυχερός, απηλλάχθη και από αυτή την απειλή.

Ενδιάμεσα, το 1044 έλαβε χώρα η τελευταία πολιορκία της Βασιλευούσης από τους Ρως του Κιέβου. Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω των παραπάνω στάσεων η βυζαντινή δὐναμη στην Βαλκανική εξασθένησε αρκετά, με αποτέλεσμα η αυτοκρατορία να δεχθεί τις πρώτες επιδρομές από τους Πετσενέγκους το 1048.

Ο Κωνσταντίνος απεβίωσε το 1055. Τον διεδέχθη στον θρόνο η Θεοδώρα αδερφή της Ζωής, η οποία, στο μεταξύ, είχε πεθάνει λίγα χρόνια πιο πριν. Η Βασιλεία του ανήκει στην 50ετία της παρακμής και της σήψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου