Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Οι σπουδαιότεροι αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης"Εἰ μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀναγράφουσι τὰς πράξεις παραλελεῖφθαι συνέβαινε τὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἔπαινον, ἴσως ἀναγκαῖον ἦν τὸ προτρέπεσθαι πάντας πρὸς τὴν αἵρεσιν καὶ παραδοχὴν τῶν τοιούτων ὑπομνημάτων διὰ τὸ μηδεμίαν ἑτοιμοτέραν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις διόρθωσιν τῆς τῶν προγεγενημένων πράξεων ἐπιστήμης".

(Πολύβιος: Ιστορίες Βιβλίο Α, Προοίμιο) 

Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης έζησε, περίπου, από 203 π.Χ έως το 120 π.Χ. Το 168 π.Χ (μετά την ήττα του Μακεδόνος Βασιλέως Περσέως στην Πύδνα από τον Ρωμαίο Ύπατο Αιμίλιο Παύλο) μεταφέρθηκε όμηρος στην Ρώμη. Εκεί συνδέθηκε με κύκλους της ρωμαϊκής αριστοκρατίας και γνώρισε, από κοντά, το ρωμαϊκό πολίτευμα. 

Έγραψε τις "Ιστορίες" του σε 40 βιβλία, από τα οποία σώζονται τα 5 πρώτα, ενώ τα σωζόμενα αποσπάσματα από τα υπόλοιπα εκτείνονται στο 1/3 του συνόλου. Κύριο θέμα των βιβλίων του είναι τα γεγονότα της περιόδου 220-144 π.Χ. 

Η βασική του επιδίωξη, μέσα από τις "Ιστορίες" που συνέγραψε ήταν να εξηγήσει την ανάδειξη της Ρώμης στην 1η δύναμη εκείνης της εποχής. Ως τον πλέον σημαντικό, τον καθοριστικό παράγοντα, θεωρεί το ρωμαϊκό πολίτευμα. Ο ίδιος θεωρεί ιδανικό το μεικτό πολίτευμα (παρόμοιες αντιλήψεις, όχι ακριβώς ίδιες, είχε και ο Θουκυδίδης). Ένα τέτοιο πολίτευμα συνδυάζει δημοκρατικά, αριστοκρατικά και απολυταρχικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, ο Πολύβιος θαύμαζε την στρατιωτική οργάνωση και την Πειθαρχία της Ρώμης. 

Ο Ιστορικός θεωρούσε ότι η "πραγματική ιστορία" είναι η ιστοριογραφία που εδράζεται στην μελέτη και την ερμηνεία των πολιτικών, κυρίως, γεγονότων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου