Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Ο εποικισμός της Θράκης από τους Τερβίγκους (Βησιγότθους) το 376 μ.ΧΟ Αμμιανός Μαρκελλίνος ήταν ιστορικός ελληνικής καταγωγής που έζησε τον 4ο μ.Χ αιώνα. Είναι γνωστός για το έργο του "Res Gestae" (Πράξεις), το οποίο είναι γραμμένο στην Λατινική.

Η διήγηση του Αμμιανού Μαρκελλίνου, για το πως επετράπη το 376 μ.Χ στους Τερβίγκους Γότθους να περάσουν ειρηνικά στα νότια του Δουνάβεως και να εγκατασταθούν στα ρωμαϊκά εδάφη, συγκλονίζει. Προβλέπει τα δεινά που θα φέρουν στην αυτοκρατορία και όντως το 378 μ.Χ ο στρατός του αυτοκράτορος Βάλη, που τους επέτρεψε να εισέλθουν ειρηνικά, υπέστη τρομακτική ήττα στην Αδριανούπολη από τους Γότθους. Στη συνέχεια η πάλη για την επικράτηση, μεταξύ των Τερβίγκων Γότθων (Βησιγότθων) και των ανατολικορωμαίων στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος θα αποδειχτεί λυσσαλέα και αιματηρή. Στο απόσπασμα που παρατίθεται ο Αμμιανός Μαρκελλίνος γράφει για την συμφωνία μετεγκατάστασης και τις πρώτες τριβές. 

Το κείμενο είναι από Αγγλική μετάφραση:

A.D. 376.
§ 1. ACCORDINGLY, under the command of their leader Alavivus, they occupied the banks of the Danube; and having sent ambassadors to Valens, they humbly entreated to be received by him as his subjects, promising to live quietly, and to furnish a body of auxiliary troops if any necessity for such a force should arise.2. While these events were passing in foreign countries, a terrible rumour arose that the tribes of the north were planning new and unprecedented attacks upon us: and that over the whole region which extends from the country of the Marcomanni and Quadi to Pontus, a barbarian host composed of different distant nations, which had suddenly been driven by force from their own country, was now, with all their families, wandering about in different directions on the banks of the river Danube.3. At first this intelligence was lightly treated by our people, because they were not in the habit of hearing of any wars in those remote districts till they were terminated either by victory or by treaty.4. But presently, as the belief in these occurrences grew stronger, being confirmed, too, by the arrival of the foreign ambassadors, who, with prayers and earnest entreaties, begged that the people thus driven from their homes and now encamped on the other side of the river, might be kindly received by us, the affair seemed a cause of joy rather than of fear, according to the skilful flatterers who were always extolling and exaggerating the good fortune[Pg 586] of the emperor; congratulating him that an embassy had come from the furthest corners of the earth unexpectedly, offering him a large body of recruits; and that, by combining the strength of his own nation with these foreign forces, he would have an army absolutely invincible; observing further that, by the yearly payment for military reinforcements which came in every year from the provinces, a vast treasure of gold might be accumulated in his coffers.5. Full of this hope he sent forth several officers to bring this ferocious people and their waggons into our territory. And such great pains were taken to gratify this nation which was destined to overthrow the empire of Rome, that not one was left behind, not even of those who were stricken with mortal disease. Moreover, having obtained permission of the emperor to cross the Danube and to cultivate some districts in Thrace, they crossed the stream day and night, without ceasing, embarking in troops on board ships and rafts, and canoes made of the hollow trunks of trees, in which enterprise, as the Danube is the most difficult of all rivers to navigate, and was at that time swollen with continual rains, a great many were drowned, who, because they were too numerous for the vessels, tried to swim across, and in spite of all their exertions were swept away by the stream.6. In this way, through the turbulent zeal of violent people, the ruin of the Roman empire was brought on. This, at all events, is neither obscure nor uncertain, that the unhappy officers who were intrusted with the charge of conducting the multitude of the barbarians across the river, though they repeatedly endeavoured to calculate their numbers, at last abandoned the attempt as hopeless: and the man who would wish to ascertain the number might as well (as the most illustrious of poets[190] says) attempt to count the waves in the African sea, or the grains of sand tossed about by the zephyr.7. Let, however, the ancient annals be accredited which record that the Persian host which was led into Greece, was, while encamped on the shores of the Hellespont, and making a new and artificial sea,[191] numbered in battalions[Pg 587] at Doriscus; a computation which has been unanimously regarded by all posterity as fabulous.8. But after the innumerable multitudes of different nations, diffused over all our provinces, and spreading themselves over the vast expanse of our plains, who filled all the champaign country and all the mountain ranges, are considered, the credibility of the ancient accounts is confirmed by this modern instance. And first of all Fritigern was received with Alavivus; and the emperor assigned them a temporary provision for their immediate support, and ordered lands to be assigned them to cultivate.9. At that time the defences of our provinces were much exposed, and the armies of barbarians spread over them like the lava of Mount Etna. The imminence of our danger manifestly called for generals already illustrious for their past achievements in war: but nevertheless, as if some unpropitious deity had made the selection, the men who were sought out for the chief military appointments were of tainted character. The chief among them were Lupicinus and Maximus, the one being Count of Thrace, the other a leader notoriously wicked—and both men of great ignorance and rashness.10. And their treacherous covetousness was the cause of all our disasters. For (to pass over other matters in which the officers aforesaid, or others with their unblushing connivance, displayed the greatest profligacy in their injurious treatment of the foreigners dwelling in our territory, against whom no crime could be alleged) this one melancholy and unprecedented piece of conduct (which, even if they were to choose their own judges, must appear wholly unpardonable) must be mentioned.11. When the barbarians who had been conducted across the river were in great distress from want of provisions, those detested generals conceived the idea of a most disgraceful traffic: and having collected hounds from all quarters with the most insatiable rapacity, they exchanged them for an equal number of slaves, among whom were several sons of men of noble birth.12. About this time also, Vitheric, the king of the Gruthungi, with Alatheus and Saphrax, by whose influence he was mainly guided, and also with Farnobius, approached the bank of the Danube, and sent envoys to the emperor[Pg 588] to entreat that he also might be received with the same kindness that Alavivus and Fritigern had experienced.13. But when, as seemed best for the interests of the state, these ambassadors had been rejected, and were in great anxiety as to what they should do, Athanaric, fearing similar treatment, departed; recollecting that long ago when he was discussing a treaty of alliance with Valens, he had treated that emperor with contempt, in affirming that he was bound by a religious obligation never to set his foot on the Roman territory; and that by this excuse he had compelled the emperor to conclude a peace in the middle of the war. And he, fearing that the grudge which Valens bore him for this conduct was still lasting, withdrew with all his forces to Caucalandes, a place which, from the height of its mountains and the thickness of its woods, is completely inaccessible; and from which he had lately driven out the Sarmatians.V.§ 1. BUT the Thuringians, though they had some time since received permission to cross the river, were still wandering up and down the banks, being hindered by a twofold obstacle; first, that in consequence of the mischievous dissimulation of the said generals they were not supplied with the necessary provisions; and also because they were designedly detained that they might the more easily be plundered under the wicked semblance of traffic.2. And when they ascertained these facts, they began to grumble, and proposed to resist the evils which they apprehended from the treachery of these men by open force; and Lupicinus, who feared that they would resist, brought up his troops close to them, in order to compel them to be gone with all possible rapidity.3. The Gruthungi seized this as a favourable opportunity, and seeing that the Roman soldiers were occupied in another quarter, and that the vessels which used to go up and down, to prevent them from crossing, were now stationary, crossed the river on roughly-made rafts, and pitched their camp at a great distance from Fritigern.4. But he, by his innate foresight, provided against[Pg 589] everything that could happen, and marching on slowly as well in obedience to the commands he had received as to allow time for other powerful kings to join him, came by slow marches to Marcianopolis, arriving later than he was expected. And here another atrocious occurrence took place, which kindled the torches of the Furies for general calamity.5. Alavivus and Fritigern were invited to a banquet; while Lupicinus drew up his soldiers against the chief host of the barbarians, and so kept them at a distance from the walls of the town; though they with humble perseverance implored admission in order so to procure necessary provisions, professing themselves loyal and obedient subjects. At last a serious strife arose between the citizens and the strangers who were thus refused admittance, which gradually led to a regular battle. And the barbarians, being excited to an unusual pitch of ferocity when they saw their relations treated as enemies, began to plunder the soldiers whom they had slain.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου